5. Clara's number is 0123 456 789
Letters and Numbers

Letters

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Ascultă tutorialul audio din această lecție.

Acronyms

HBO, ING, KLM, TV, AXN, JVC, FBI, CIA, LA, NY, UFO, E.T., WWW

Ascultă tutorialul audio din această lecție.

Numbers

0 - 12  
zero zero
one unu
two doi
three trei
four patru
five cinci
six şase
seven şapte
eight opt
nine nouă
ten zece
eleven unsprezece
twelve doisprezece
   
13 - 19  
thirteen treisprezece
fourteen paisprezece
fifteen cincisprezece
sixteen şaisprezece
seventeen şaptesprezece
eighteen optsprezece
nineteen nouăsprezece
   
20 - 29  
twenty douăzeci
twenty-one douăzeci şi unu
twenty-two douăzeci şi doi
twenty-three douăzeci şi trei
twenty-four douăzeci şi patru
twenty-five douăzeci şi cinci
twenty-six douăzeci şi şase
twenty-seven douăzeci şi şapte
twenty-eight douăzeci şi opt
twenty-nine douăzeci şi nouă
   
Tens Zeci
thirty treizeci
forty patruzeci
fifty cincizeci
sixty şaizeci
seventy şaptezeci
eighty optzeci
ninety nouăzeci
   
Hundreds Sute
one hundred o sută
two hundred două sute
three hundred trei sute
   
Thousands Mii
one thousand o mie
two thousand două mii
three thousand trei mii


Ținem minte că:

Years

Țintem minte că:

Nouns


  • Phone

  • Birthday cake

  • Boyfriend and girlfriend
letter literă
number număr
hundred sută
thousand mie
   
business card carte de vizită
information informație / informații
first name prenume
last name nume
phone telefon
phone number număr de telefon
car number număr de mașină
age vârstă
birthday zi de naștere
   
question întrebare
answer răspuns
   
friend prieten / prietenă
boyfriend iubit
girlfriend iubită
   
keys chei
door ușă
boss șef
dollar dolar
leash lesă
bowl bol
tail coadă

Verbs

to spell a rosti pe litere

Adjectives

personal personal
old în vârstă
long lung
short scurt

Vei vedea în lecția Adjectives că, atunci când determină un substantiv, adjectivele stau înaintea substantivului (e.g. personal number - număr personal, a short leash - o lesă scurtă).

Common expressions

How old are you? Câți ani ai?
I'm 27. / I'm 27 years old. Am 27 de ani.
What is your phone number? Care e numărul tău de telefon?
My phone number is.. Numărul meu de telefon e..

Ținem minte că numerele de telefon reprezintă una dintre situațiile în care 0 nu se citește zero, ci oh [ău] (ascultă tutorialul audio din această lecție).