4. This is my father
Family Members

Family members


  • Family
father
dad - familiar
tată
mother
mum - familiar (Br.)
mom - familiar (Am.)
mamă
parents părinţi
husband soţ
wife soţie
   
son fiu
daughter fiică
children copii
brother frate
sister soră
   
grandfather bunic
grandmother bunică
grandparents bunici
grandson nepot
granddaughter nepoată
grandchildren nepoţi
   
uncle unchi
aunt mătuşă
cousin verişor / verişoară
nephew nepot (de frate / soră)
niece nepoată (de frate / soră)
   
in-laws rude prin alianţă
father-in-law socru
mother-in-law soacră
son-in-law ginere
daughter-in-law noră
brother-in-law cumnat
sister-in-law cumnată

Demonstratives

this acesta / aceasta
that acela / aceea
these aceştia / acestea
those aceia / acelea

Verbs

(to) meet (a) întâlni

Nouns

family familie
member membru
relatives rude
pet animal de casă
house casă
car maşină

Adverbs

here aici
there acolo
at home acasă

Conjunctions

and și
but dar
or sau

Prepositions

for pentru
of a / al / ai / ale

Common expressions

Welcome! Bine ai venit!
Welcome home! Bine ai venit acasă!